• slider image 447
 • slider image 441
 • slider image 426
 • slider image 429
 • slider image 430
:::

會計室成員與職掌

行政團隊 / 2022-08-24 / 點閱數: 3528

職稱
姓名 
聯絡方式
業務職掌

會計主任

許O 貞

電話分機:601

電子郵件:

 1. 綜理歲計、會計、統計業務。
 2. 預決算之編審。
 3. 超支併決算及補辦預算之編審。
 4. 收支憑證之審核。
 5. 會計憑證之編製。
 6. 帳冊登記及會計報表之編造。
 7. 會計憑證之整理裝訂。
 8. 本室公文及資料之搜集整理歸檔。
 9. 其他上級臨時交辦事項。

 

 

會計佐理員

 

林O 惠

電話分機:601

電子郵件:

協助辦理各項會計室相關事項。