• slider image 447
  • slider image 441
  • slider image 426
  • slider image 429
  • slider image 430
:::

校歌

學校簡介 / 2019-10-15 / 點閱數: 6306

 

:黃瑩 :施福珍

 

卦山巍巍   濁溪淙淙

彰泰聳立 氣象宏  

美哉我校 草綠花紅

 同窗共硯    樂融融

四維八德   薪傳道統

     化雨春風

業精於勤   磨杵在功

彰泰 彰泰     我以你為榮

 

校歌 下載 

校歌1014-速度110休息1小節                  鋼琴(校歌)