• slider image 447
  • slider image 441
  • slider image 426
  • slider image 429
  • slider image 430
:::

會計室章則

檔案名稱
日期 大小 人氣
folder 憑證核銷 4檔案 412
「彰化縣政府暨所屬機關學校員工國內出差旅費報支數額表」,1090101生效
2019-12-24 08:23:38 221.5 KB 747
國內出差旅費報支要點暨各機關派員參加國內各項訓練或講習費用補助要點解釋彙編
2020-03-20 17:15:11 954.4 KB 386
預算法第62條之1執行原則
2020-05-15 16:20:27 137.3 KB 430